Bot för sjuka hus
 
Namnet Anticimex för kanske i första hand tanken till skadedjursbekämpning. Men Anticimex i Jönköping hjälper sedan flera decennier fastighetsägare med mycket annat också, från vattenskador till energicertifiering.
– Vi fungerar som husdoktorer. Precis som man vänder sig till en läkare när man mår dåligt ringer man till oss när huset mår dåligt, säger Kenth Carlsson som driver Anticimex i Jönköping.
Anticimex förknippas vanligen med skadedjur, men jobbar också med mycket annat; mögel, fukt och röta, energicertifiering, matsäkerhet, försäkringar… Verksamheten är densamma året runt, däremot får man tackla olika typer av ohyra vid olika tidpunkter. På sommaren är det främst myror som ställer till problem, och på höst och vinter är det råttor och möss som kan åstadkomma stor skada. Anticimex sätter då upp fasta betesstationer som registrerar och bekämpar närvaron av gnagare.
Gentemot företag jobbar Anticimex mycket med förebyggande åtgärder – det är bättre att förekomma än att förekommas, som Kenth säger. De kostnader ett produktionsstopp kan innebära för ett företag kan vara enorma jämfört med de tusenlappar det kostar att i förväg undvika att problemen uppstår.
 
Kenth har jobbat hos Anticimex i Jönköping sedan 1973. Företaget omsätter idag cirka 15 miljoner om året.
– Vi fungerar som problemlösare åt våra kunder. Vi har en bred kunskap och stor erfarenhet, och eftersom vi jobbar inom så många olika områden har vi även väldigt mycket internutbildning. I och med storleken på vår organisation har vi alltid de resurser som krävs, Anticimex finns ju också i Tyskland, Holland, Ungern samt hela Norden. Dessutom har vi ju egen produktutveckling och tillverkning av bekämpningsmedel, tillägger Kenth. 
Den 1 april 2006 träder en ny lag i kraft som säger att alla fastigheter ska energicertifieras, så under 2005 kommer Anticimex att ha mycket jobb med energicertifiering.
 

Anticimex


Telefon: 036-181190
Fax: 036-187155


Email:
kenth.carlsson@anticimex.se

Hemsida:
www.anticimex.se

Adress:
Anticimex
Box 3034
55003 Jönköping

| 13 SENASTE FÖRETAGEN